Fotos de Santiago Apoala


Algunas fotos de Santiago Apoala

Kagua'a na'nu ntse'e io ñuu ya'a
Kagua'a na'nu ntse'e io ñuu ya'a
Ndidaa ve'e liin kendoo ñayii sa'an sa koto ñuu ya'a
Ndidaa ve'e liin kendoo ñayii sa'an sa koto ñuu ya'a
Ndutsa ka'nu xika yutsa ka'nu
Ndutsa ka'nu xika yutsa ka'nu
En kii naye'e ntse'e san danduu ya'ia en sakayu'ma
En kii naye'e ntse'e san danduu ya'ia en sakayu'ma
Compartir